Filtry do wody

Honeywell F74CS

Filtr Honeywell F74C z płukaniem wstecznym zapewnia ciągły dopływ przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce jak na przykład drobiny rdzy, strzępki konopi, ziarna piasku itp. Filtry F74C są instalowane w instalacjach wyposażonych w regulator ciśnienia lub tam gdzie nie jest wymagany. Możliwe jest montowanie filtra na rurze poziomej lub pionowej (obrotowe przyłącze w komplecie).

• Certyfikaty DIN/DVGW
• Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas płukania wstecznego
• Opatentowany system płukania wstecznego
• Specjalny pierścień nastawczy pokazuje kiedy należy przeprowadzić kolejne płukanie
• Filtr może współpracować z automatem do płukania wstecznego
• Duża powierzchnia filtrowania
• Obudowa filtra pozwala  kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu
• Wymienny wkład filtrujący
• Bardzo prosta obsługa
• Wykonany zgodne z zaleceniami KIWA dla wody pitnej


Honeywell F76S

Filtr do wody Honeywell  z płukaniem wstecznym F76S zapewnia ciągły dopływ przefiltrowanej wody.
Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce jak na przykład drobiny rdzy, strzępki konopi, ziarna piasku itp. Wszystkie elementy urządzenia spełniają wymagania aktualnych norm DIN/DVGW.

• Certyfikaty DIN/DVGW
• Dla przyłączy od ½” do 11/4” płukanie w technologii podwójnej spirali
• Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas płukania wstecznego
• Opatentowany system płukania wstecznego jest szybki i pozwala oczyścić filtr niewielką ilością wody
• Specjalny pierścień nastawczy pokazuje kiedy należy przeprowadzić kolejne płukanie
• Filtr może współpracować z automatem do płukania wstecznego
• Duża powierzchnia filtrowania
• Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego pozwala w prosty sposób kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu
• Wymienny wkład filtrujący i obudowa
• Bardzo prosta obsługa
• Wykonanie zgodne z zaleceniami KTW dla wody pitnej


Honeywell F78TS

Filtry kołnierzowe Honeywell  F78TS-F z płukaniem wstecznym przeznaczone są dla instalacji z dużymi przepływami tj. duże budynki mieszkalne, w centralnych systemach zasilających
instalacje wody pitnej lub w zastosowaniach przemysłowych. Filtry typu F78TS-F posiadają również wysoką efektywność płukania wstecznego i mogą byż wyposażone w w automat czasowy do płukania wstecznego Z11AS oraz presostat ciśnienia różnicowego DDS76. Zastosowanie filtra umożliwia usunięcie mechanicznych zanieczyszczeń tj. cząstki rdzy, strzepy konopii, piasek. Zgodnie z normą DIN 1988, Część 2 filtr może być zamontowany w instalacji wody pitnej bezpośrednio za wodomierzem.

• Certyfikaty DIN/DVGW dla przyłączy DN65-DN100
• Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas płukania wstecznego
• W pełni wymienny wkład filtrujący
• Opatentowany system płukania wstecznego jest szybki i dokładnie czyści filtr
• Powłoka poliamidowa zapewnia wysoki poziom ochrony przed korozją
• Wymuszony przepływ zapewnia optymalną wymianę wody w osłonie filtra
• Spełnia zalecenia norm KTW dla wody pitnej
• Zrzut wody płuczącej spełnia wymagania wg EN1717


Honeywell FF06

Filtr Honeywell FF06 należy do filtrów z tzw. opłukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzę, piasek, strzępy konopi itp. Zanieczyszczenia gromadzone są na dnie przezroczystej obudowy i mogą być łatwo usunięte przez chwilowe otwarcie zaworu kulowego. Ze względu na niewielkie rozmiary filtr może być instalowany tam, gdzie jest mało miejsca do zabudowy

• Filtr certyfikowany wg DIN/DVGW
• Łatwy montaż
• Ciągły dopływ przefiltrowanej wody (również w czasie płukania filtra)
• Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego pozwalająca w prosty sposób kontrolowanie stopnia zanieczyszczenia wkładu
• Łatwa wymiana wkładu filtracyjnego i obudowy filtra
• Korpus z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
• Produkt spełnia wymagania KTW dla wody pitnej


Honeywell FK06

Filtr Honeywell FF06 należy do filtrów z tzw. opłukiwaniem siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody zatrzymując na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzę, piasek, strzępy konopi itp. Zanieczyszczenia gromadzone są na dnie przezroczystej obudowy i mogą być łatwo usunięte przez chwilowe otwarcie spustu. Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed skutkami zbyt wysokiego ciśnienia oraz powoduje zmniejszenie zużycia wody. Urządzenie posiada aprobaty DIN/DVGW. Ze względu na niewielkie rozmiary filtr może być instalowany tam, gdzie jest mało miejsca do zabudowy.

• Certyfikaty DIN/DVGW
• Łatwy montaż
• Proste ustawianie zadanego ciśnienia (czytelny wskaźnik nastawy)
• Sprężyna nastawcza nie pozostaje w kontakcie z wodą
• Wkład zaworu z wysokojakościowego zaworu może być łatwo wymieniony
• Ciągły dopływ przefiltrowanej wody (również w czasie płukania filtra)
• Zmiany ciśnienia na wejściu nie powodują zmian ciśnienia na wyjściu
• Łatwa wymiana wkładu filtracyjnego i obudowy filtra
• Spełnia wymagania KTW dla wody pitnej


Honeywell FK74CS

Stacja filtrująco-regulacyjna Honeywell FK74CS składa się z filtra z płukaniem wstecznym i regulatora ciśnienia. Filtr zapewnia ciągły dopływ przefiltrowanej wody z jednoczesnym
utrzymaniem stałego ciśnienia w instalacji wewnętrznej. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce jak na przykład drobiny rdzy, strzępki konopi, ziarna piasku itp. Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i ogranicza zużycie wody. Stacje FK74CS są instalowane w instalacjach gdzie wymagane jest zainstalowanie regulatora ciśnienia. Dzięki obrotowemu przyłączu możliwe jest montowanie filtra na rurze poziomej lub pionowej.

• Certyfikaty DIN/DVGW
• Wbudowany regulator ciśnienia z gniazdem odciążonym
• Zmiany ciśnienia wejściowego nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe
• Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas płukania wstecznego
• Opatentowany system płukania wstecznego jest szybki i pozwala oczyścić filtr niewielką ilością wody
• Specjalny pierścień nastawczy pokazuje kiedy należy przeprowadzić kolejne płukanie
• Filtr może współpracować z automatem do płukania wstecznego
• Duża powierzchnia filtrowania
• Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego pozwala w prosty sposób kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu
• Wymienny wkład filtrujący
• Bardzo prosta obsługa
• Wykonie zgodne z zaleceniami KIWA dla wody pitnej


Honeywell HS10S

Stacja filtrująco-regulacyjna Honeywell HS10S składa się z zaworu zwrotnego z króćcem pomiarowym, filtra drobnosiatkowego z płukaniem wstecznym, regulatora ciśnienia i zaworu odcinającego. Stacja zapewnia ciągłe zasilanie przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce jak na przykład drobiny rdzy, strzępki konopi, ziarna piasku itp. Zawór zwrotny zabezpiecza instalację wodną przed przepływem zwrotnym (np. podsysanie do instalacji cieczy szkodliwych dla zdrowia). Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i ogranicza zużycie wody. Wszystkie elementy urządzenia spełniają wymagania aktualnych norm DIN/DVGW. Parametry techniczne każdego urządzenia odnoszą się także do kompletnej stacji.

• Testy wyrobu wg standardów europejskich
• Nowy system płukania z podwójnym wirnikiem dla stacji o wielkościach 1/2"-11/4”
• Zwarta konstrukcja zawierająca w jednym korpusie regulator ciśnienia, filtr drobnosiatkowy, zawór zwrotny i zawór odcinający
• Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas płukania wstecznego
• Opatentowany system płukania wstecznego jest skuteczny i pozwala oczyścić filtr niewielką ilością wody
• Specjalny pierścień nastawczy wskazujący kiedy należy przeprowadzić kolejne płukanie filtra
• Możliwe jest podłączenie automatu do płukania wstecznego
• Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia materiału syntetycznego pozwala w prosty sposób kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu
• Zmiany ciśnienia wejściowego nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe
• Wkłady filtrujące i zaworowe są w pełni wymienne
• Bardzo prosta obsługa
• Konserwacja i naprawy bez konieczności demontażu stacji z instalacji


Honeywell Z11S

Automat do płukania wstecznego Honeywell Z11S przeznaczony jest do automatycznego czyszczenia filtrów z płukaniem wstecznym rodziny F76S. Częstotliwość płukania wstecznego jest ustawiana na jedną z szesnastu wartości w zakresie od czterech minut do trzech miesięcy. Automat Z11S posiada funkcję pracy awaryjnej wykorzystywaną w chwili spadku napięcia i oferuje możliwość ręcznego uruchomienia płukania wstecznego. Uruchomienie automatu może nastąpić w wyniku nastawionej częstotliwości, sygnału z przełącznika różnicy ciśnień lub zdalnego sygnału sterującego. Działanie automatu może być zdalnie monitorowane.