Termostaty pomieszczeniowe z wyświetlaczem

Honeywell CMT507

Termostat Honeywell CMT507 jest przeznaczony do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i ma łych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny element regulacji z kotłami gazowymi, olejowymi oraz kombi.
Duży wyświetlacz oraz układ przycisków jest podobny do dotychczasowych regulatorów z rodziny CM. Regulator jest idealny dla użytkowników, którzy chcą po łączyć wysoką dokładność regulacji temperatury z łatwością obsługi.

• Program 7 dniowy.
• Widoczny na wyświetlaczu program czasowy zmian temperatury.
• Chwilowa zmiana parametrów dostosowana do aktualnych potrzeb obowiązująca do następnych nastaw w programie
• Zasilanie bateryjne dwoma bateriami alkalicznymi typ AA (LR6)
• Tryb automatyczny lub ręczny.


Honeywell CMT707

Termostat Honeywell CMT707 jest przeznaczony do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i ma łych budynków. Mo że być stosowany jako zewnętrzny element regulacji w systemach z pompami obiegowymi, siłownikami termicznymi, zaworami strefowymi lub jako integralna część kotłów z palnikami olejowymi lub gazowymi a tak że w systemach ogrzewania elektrycznego o obciążeniu <5A.
Regulator CM707 dzięki solidnej konstrukcji z dużymi zaciskami przewodów jest urządzeniem łatwym i szybkim w montażu.
Duży wyświetlacz oraz układ przycisków jest podobny do dotychczasowych regulatorów z rodziny CM. Regulator jest idealny dla użytkowników, którzy chcą po łączyć wysoką dokładność regulacji temperatury z łatwością obsługi.


Honeywell CMT727

 
Regulator Honeywell CM727przeznaczony jest do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych w domach i małych budynkach. Regulator ten może być stosowany jako część instalacji składającej się z kotłów Kombi, palników olejowych, kotłów gazowych, pomp cyrkulacyjnych, siłowników termicznych, zaworów strefowych i elektrycznych instalacji grzewczych. Regulator bezprzewodowy CM727 składa się z modułu pokojowego CMT927A oraz modułu przekaźnikowego R6660D (HC60NG). Moduł pokojowy nie wymaga żadnego okablowania. Jedynym okablowaniem jest połączenie modułu przekaźnikowego z elementem sterującym (np. palnikiem kotła). Moduł pokojowy należy zamontować w miejscu odpowiednim zarówno dla pomiaru temperatury jak i pozbawionym zakłóceń radiowych. Sygnał radiowy regulatora nadawany jest w pasmie 868MHz.


Honeywell CMT907

Regulator Honeywell CM907 jest przeznaczony do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny element regulacji w systemach z pompami obiegowymi, siłownikami termicznymi, zaworami strefowymi lub jako integralna część kotłów z palnikami olejowymi lub gazowymi a także w systemach ogrzewania elektrycznego o obciążeniu <8A.

 • Tygodniowy program ogrzewania.
 • Maksymalnie do 6 zmian temperatury i czasu w ciągu doby pozwala na dopasowanie programu ogrzewania do różnych oczekiwań użytkownika.
• Zasilanie bateryjne 2 x AA (LR6) alkaliczne.


Honeywell CMT927

 
Regulator Honeywell CM927 przeznaczony jest do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych w domach i małych budynkach. Może być stosowany jako część instalacji składającej się z kotłów Kombi, palników olejowych, kotłów gazowych, pomp cyrkulacyjnych, siłowników termicznych, zaworów strefowych i elektrycznych instalacji grzewczych (<10A). Razem z innym regulatorem CM927 i modułem przekaźnikowym HC60NG może obsługiwać instalacje wielostrefowe (do 4 stref).
Regulator bezprzewodowy CM927 składa się z termostatu pomieszczeniowego CMT927A i modułu przekaźnikowego R6660D (HC60NG). Moduł przekaźnikowy połączony jest kablem z elementem sterującym (np. palnikiem kotła). Regulator powinien być zamontowany w miejscu odpowiednim zarówno dla pomiaru temperatury jak i pozbawionym zakłóceń radiowych. Sygnał radiowy regulatora nadawany jest w pasmie 868MHz.


Honeywell DT90

Nowa rodzina termostatów Honeywell DT90 reprezentuje termostaty cyfrowe zaprojektowane z myślą o komforcie i ekonomii w nowoczesnych instalacjach grzewczych. Duży wyświetlacz oraz prosty panel sterowniczy sprawiają, że termostat DT90 jest łatwy w obsłudze. Optymalne wykorzystanie energii jest realizowane poprzez zastosowanie najwyższej jakości typu regulacji TPI oraz przycisk ECO z funkcją oszczędnościową. Termostat może być zastosowany w instalacjach ogrzewczych z kotłami gazowymi i olejowymi, w instalacjach ogrzewania podłogowego, elektrycznego lub strefowego.
 


Honeywell DT92

Nowa rodzina termostatów Honeywell DT92reprezentuje termostaty cyfrowe zaprojektowane z myślą o komforcie i ekonomii w nowoczesnych instalacjach grzewczych. Zestaw składający się z modułu pokojowego oraz modułu załączającego komunikuje się sygnałem radiowym. Produkty te są ze sobą fabrycznie zestrojone i są gotowe do natychmiastowego montażu. Optymalne wykorzystanie energii jest realizowane poprzez zastosowanie najwyższej jakości typu regulacji TPI oraz przycisk ECO z funkcją oszczędnościową. Termostat może być zastosowany w instalacjach ogrzewczych z kotłami gazowymi i olejowymi, w instalacjach ogrzewania podłogowego, elektrycznego
lub strefowego