Siłowniki do zaworów sterfowych

Honeywell M4410E

Siłowniki termoelektryczne Honeywell serii M4410E/K są stosowane w modulowanej regulacji termostatami pomieszczeniowymi w instalacjach grzewczych i wody lodowej. Mikroprocesor pozycjonera gwarantuje dokładność regulacji. Wielkość głowicy została zaprojektowana tak, aby miały zastosowanie w ograniczonych przestrzeniach montażowych.
Siłownik (wraz z adapterem M44-VA10 dostarczonym z siłownikiem) współpracuje z wymienionymi poniżej zaworami posiadającymi wymiar zamknięcia 11.5 ± 0.3 mm:
• zawory 2-dr. i 3-dr. serii V58xxA4, V58xxC4, oraz VSO z małym skokiem 2,5 mm;
• zawory termostatyczne serii V300 and V2000;
• zawory podwójne Therafix V2464 i V2474 z wkładką zaworową ze skokiem 2,5-3-mm.


Honeywell M6410

Małe siłowniki elektryczne Honeywell M6410C/L i M7410C firmy Honeywell przeznaczone są do współpracy z małymi zaworami liniowymi serii V5822/23 i V5832/33 do regulacji przepływu. Siłowniki M6410C/L i M7410C są używane w urządzeniach ssących, klimakonwektorach, małych przegrzewaczach, coolerach oraz w sterowaniu strefowym. Wykorzystuje się je także w systemach z elektronicznym sterowaniem temperatury z medium – gorącą i/lub zimną wodą. Siłowniki M6410C/L i M7410C mogą pracować ze
sterownikami systemu Honeywell Excel, jak również z indywidualnymi sterownikami firmy Honeywell do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Sterowniki te odmierzają dokładnie pozycję zaworu, gdyż zliczają pojedyncze impulsy, które są wysyłane aby zmienić jego położenie. Z tego powodu, siłowniki nie potrzebują wyłączników krańcowych ani potencjometrów zwrotnych. Brak tych mechanicznych elementów zapewnia długą i bezawaryjną pracę. Siłowniki M6410C/L i M7410C są zgodne ze wszystkimi sterownikami, które zapewniają inteligentne pozycjonowanie oraz posiadają wbudowane funkcje odcinające. Siłowniki są zaprojektowane aby stosować je w miejscach, w których jest ograniczona przestrzeń montażowa oraz w zastosowaniach wymagających minimalnego poboru mocy. Obudowa siłownika wygląda zarówno atrakcyjnie, jak i solidnie.


Honeywell M7410A

Małe siłowniki elektryczne Honeywell M7410A przeznaczone są do współpracy z zaworami liniowymi Z MAŁYM SKOKIEM serii V58..A4, V58...C4, zaworami serii VSO oraz zaworami Kombi-QX do regulacji przepływu. Siłowniki M7410A są stosowane w systemach z klimakonwektorami, nagrzewnicami i chłodnicami, oraz w systemach z regulacją strefową. Wykorzystuje się je także w systemach z elektronicznym sterowaniem temperatury z medium - goraca i/lub zimna woda. Siłowniki M7410A mogĄ pracować ze sterownikami systemu Honeywell Excel, jak również z indywidualnymi sterownikami firmy Honeywell do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Sterowniki te odmierzaja dokładnie pozycje zaworu, gdyż zliczają pojedyncze impulsy, które są wysyłane aby zmienić jego położenie. Z tego powodu, siłowniki nie potrzebują wyłączników krańcowych ani potencjometrów zwrotnych. Brak tych mechanicznych elementów zapewnia długą i bezawaryjną pracę. Siłowniki te są kompatybilne ze wszystkimi sterownikami, które zapewniają inteligentne pozycjonowanie oraz posiadają wbudowane funkcje odcinające. Siłowniki są zaprojektowane aby stosować je w miejscach, w których jest ograniczona przestrzeń montażowa oraz w zastosowaniach wymagających minimalnego poboru mocy. Solidna i odporna konstrukcja.


Honeywell M7410E

Mały siłownik elektryczny M741 0E firmy Honeywell przeznaczony jest do sterowania prac liniowych zaworów V5822/23, V5832/33, V5825B. Siłownik M741 0E jest używany w klimakonwektorach, urządzeniach ssących, małych przegrzewaczach, schładzaczach, do strefowego sterowania oraz w systemach z elektronicznym sterowaniem temperatury z medium gorącą i/lub zimn wod. Siłownik jest w pełni zgodny ze wszystkimi sterownikami dysponującymi sygnałem wyjściowym 0...1 0 V albo 2...1 0 V. Siłownik 741 0E jest zaprojektowany, aby stosować go w miejscach, w których jest ograniczona przestrzeń montaoważ oraz w zastosowaniach wymagających minimalnego poboru mocy. Wysokiej jakoci mikroprocesorowy pozycjoner zapewnia dokładne sterowanie. Dług i niezawodna prac gwarantuje brak mechanicznego potencjometru zwrotnego oraz brak mechanicznych wyłączników krańcowych. Funkcja automatycznej synchronizacji ustala samonastawialny punkt zamknięcia. Oparty na 1 50s cyklu pracy, pozycjoner zaworu i regulator przepływu jest bardzo dokładny. Wszystkie typy siłowników umożliwiaj sterowanie ręczne. Obudowa siłownika wygląda atrakcyjnie, jest te solidnie wykonana. Dostępna jest specjalna wersja z przełącznikami pomocniczymi.


Honeywell ML6435B

Siłowniki Honeywell ML6435B są przeznaczone do pracy w układach sterowania sygnałem trzypunktowym z małymi zaworami liniowymi V5832B/V5833A (DN25...DN40) i V5825B/V5872B przy wysokich różnicach ciśnień. Wymienione zawory we współpracy z siłownikami ML6435B stosowane są w różnych typach węzłów cieplnych, w układach wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa oraz stropach chłodzących i grzejnych. Siłowniki z wymienionymi zaworami posiadają funkcję bezpieczeństwa i spełniają wymagania normy DIN EN 14597.


Honeywell ML7430

Siłowniki Honeywell ML7430E/ML7435E są przeznaczone do stosowania w układach sterowania z modulowanym sygnałem sterowania z małymi zaworami liniowymi V5832B/V5833A (DN25...DN40) i V5825B/V5872B przy wysokim ciśnieniu różnicowym. Kombinacje zaworów z w/w siłownikami są stosowane w różnych typach węzłów cieplnych, w układach wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa oraz stropach chłodzących i grzejnych, oraz w sterowaniu strefowym i w instalacjach z ciepłą wodą użytkową. Mikroprocesorowo sterowane siłowniki zapewniają wysoką dokładność pozycjonowania w obu kierunkach ruchu. Zestaw zaworu V5825B lub V5872B z siłownikiem ML7435E posiada funkcję wyłącznika bezpieczeństwa i spełnia wymagania normy DIN-EN14597.


Honeywell MT4 MT8

Małe siłowniki termoelektryczne Honeywell serii Smart-T stosowane są w instalacjach sterowania pomieszczeniowego i strefowego w regulacji dwupołożeniowej (zamknij/otwórz) oraz w regulacji pulsacyjnym sygnałem modulowyanym PWM*. Siłowniki termoelektryczne stosowane są często w instalacjach grzewczych i chłodniczych tj. klimakonwektory, systemy ogrzewania podłogowego, stropy chłodzących lub konwektory. Siłowniki współpracują z zaworami:
• regulacyjnymi w instalacjach grzewczych/ chłodniczych z przyłączem gwintowanym M30 x 1,5, zaworami termostatycznymi oraz wkładkami zaworowymi w rozdzielaczach i grzejnikach dolnozasilanych;
• z wymiarem zamknięcia 11,5 mm ± 0,3 mm;
• zaworami wymagającymi adapterów (adaptery dostępne na życzenie).