Zawory pierwszeństwa

Honeywell DH300

Zawory priorytetu ( pierwszeństwa ) Honeywell DH 300 sterują przepływem w instalacji przez zawór w zależności od ciśnienia wejściowego. Zawory te mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje ograniczenie ciśnienia wejściowego, na przykład ograniczając ciśnienia na wejściu sieci zasilającej lub w połączeniu sieci zasilającej z dużymi użytkownikami o wysokim zapotrzebowaniu. Dzięki zwartej budowie szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mogą być stosowane w instalacjach wody pitnej i przemysłowych.

• Duży przepływ
• Mały ciężar
• Wysoka dokładność regulacji
• Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zabezpieczona specjalną powłoką epoksydową – bezpieczną fizycznie i toksycznie
• Wewnętrzny układ regulacji, zawory kulowe
• Niewymagana energia zewnętrzna do działania zaworu


Honeywell DH300_DH100

Zawory pierwszeństwa Honeywell DH 300/DH100 kontrolują ciśnienie na wlocie do instalacji. Mogą być one stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba utrzymywanie ciśnienia wejściowego na odpowiednim, ustalonym poziomie. Zawór pozostaje zamknięty do czasu, kiedy ciśnienie na wejściu osiągnie ustaloną wartość, w tym momencie następuje jego otwarcie i jednoczesna redukcja ciśnienia wejściowego. Dzięki zwartej budowie szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mogą być stosowane w sieciach i instalacjach sanitarnych i przemysłowych.

• Duży przepływ
• Mały ciężar
• Wysoka dokładność regulacji
• Serwis i obsługa bez konieczności demontażu z rurociągu
• Wewnętrzny układ regulacji, zawory kulowe
• Niezawodny
• Wymienny wkład zaworu


Honeywell MV300

Zawory pierwszeństwa Honeywell MV 300 są głównie stosowanejako zawory odcinające. Zawory te są sterowane przez wbudowany zawór elektromagnetyczny. Ich zwarta budowa powoduje, Ŝe szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. kanałach. Są przeznaczone do wszystkich typów instalacji.


• Podłączenie przewodu impulsowego nie jest konieczne
• Zawory pilotowe występują w dwóch wersjach – normalnie zamknięty (wersja standardowa) i normalnie otwarty (na specjalne zamówienie)
• Duży przepływ
• Mały ciężar
• Liniowa, dokładna regulacja w pełnym zakresie przepływu– bez stosowania by-passu
• Praca bez kawitacji w zakresie podanym na wykresie kawitacji
• Serwis i obsługa bez konieczności demontażu z rurociągu
• Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zabezpieczona specjalną powłoką epoksydową – bezpieczną fizycznie i toksycznie
• Wewnętrzny układ regulacji z samoczyszczącym filtrem
• Niezawodny
• Wymienny wkład zaworu


Honeywell MV300_MV100

Zawory pierwszeństwa Honeywell MV300/ MV100 są głównie stosowane jako zawory odcinające. Zawory te są sterowane przez wbudowany zawór elektromagnetyczny. Ich zwarta budowa powoduje, że szczególnie nadają się do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni np. kanałach. Są przeznaczone do wszystkich typów instalacji.


• Duży przepływ
• Mały ciężar
• Podłączenie przewodu impulsowego nie jest konieczne
• Zawory pilotowe występują w dwóch wersjach – normalnie zamknięty (wersja standardowa) i normalnie otwarty (na specjalne zamówienie)
• Serwis i obsługa bez konieczności demontażu z rurociągu
• Wewnętrzny układ regulacji, zawory kulowe
• Niezawodny
• Wymienny wkład zaworu


Honeywell VV300

Zawory pierwszeństwa Honeywell VV300 są kombinacją regulatora ciśnienia i zaworu priorytetu. Są stosowane do zapewnienia pierwszeństwa zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych fragmentów sieci. Pozostałe fragmenty sieci są zasilane dopiero, gdy występuje odpowiednia ilość wody. Ponadto zawory VV300 regulują ciśnienie wyjściowe zabezpieczając instalację po stronie wylotowej przed przekroczeniem zadanego ciśnienia.


• Duży przepływ
• Mały ciężar
• Liniowa, dokładna regulacja w pełnym zakresie przepływu– bez stosowania by-passu
• Praca bez kawitacji w zakresie podanym na wykresie kawitacji
• - Serwis i obsługa bez konieczności demontażu z rurociągu
• Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zabezpieczona specjalną powłoką epoksydową – bezpieczną fizycznie i toksycznie
• Wewnętrzny układ regulacji z samoczyszczącym filtrem
• Niewymagana energia zewnętrzna do działania zaworu
• Niezawodny
• Wymienny wkład zaworu


VV300VV100

Zawory pierwszeństwa VV 300/VV100 są kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Są stosowane do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych fragmentów sieci. Pozostałe fragmenty sieci są zasilane dopiero, gdy występuje odpowiednia ilość wody. Ponadto zawory VV 300/VV100 regulują ciśnienie wyjściowe zabezpieczając instalację po stronie wylotowej przed przekroczeniem zadanego ciśnienia.

• Duży przepływ
• Mały ciężar
• Wysoka dokładność regulacji
• Serwis i obsługa bez konieczności demontażu z rurociągu
• Wewnętrzny układ regulacji, zawory kulowe
• Niezawodny
• Wymienny wkład zaworu