Termostaty klimakonwektorów

Honeywell T6370 T6371

Termostaty pokojowe Honeywell T6370 i T6371 stosuje się do regulacji temperatury komfortu w pomieszczeniu, jedynie poprzez sterowanie pracą wentylatora w instalacjach 2-rurowych klimakonwektora. We wszystkich typach termostatów praca wentylatora jest uzależniona od ustawionej wartości temperatury. Termostat może być wyposażony w ręczny 3-położeniowy przełącznik prędkości pracy wentylatora oraz wyłącznik główny.

 

 • dwumembranowa konstrukcja czujnika zapewnia precyzyjną stabilizację temperatury w każdych warunkach,
 • Modele posiadają funkcję "przewidywania" (antycypator), która poprawia dokładność regulacji temperatury zarówno przy ogrzewaniu jak i chłodzeniu,
 • termostaty mogą być montowane bezpośrednio na ścianie lub na standardowej puszce instalacyjnej,
 • przełączniki suwakowe pozwalają na ręczne sterowanie trybu pracy oraz prędkości wentylatora (dostępny jest model z automatycznym przełączaniem grzanie / chłodzenie, po zastosowaniu termostatu przylgowego).

Honeywell T6372 T6373

Termostaty pokojowe Honeywell T6372 i T6373 stosuje się do sterowania pracą zaworu lub zaworu i wentylatora klimakonwektora 2-rurowego.Działanie termostatu polega na otwieraniu i zamykaniu zaworu (on/off) w zależności od ustawionej wartości zadanej temperatury. Praca wentylatora może być sterowana termostatem. W niektórych przypadkach w zależności od połączenia, wentylator może pracować w sposób ciągły lub cyklicznie zgodnie z pracą zaworu.

 

 • dwumembranowa konstrukcja czujnika zapewnia precyzyjną stabilizację temperatury w każdych warunkach,
 • Modele posiadają funkcję "przewidywania" (antycypator), która poprawia dokładność regulacji temperatury zarówno przy ogrzewaniu jak i chłodzeniu,
 • termostaty mogą być montowane bezpośrednio na ścianie lub na standardowej puszce instalacyjnej,
 • przełączniki suwakowe pozwalają na ręczne sterowanie trybu pracy oraz prędkości wentylatora (dostępny jest model z automatycznym przełączaniem grzanie / chłodzenie, po zastosowaniu termostatu przylgowego).

Honeywell T6374 T6375

Termostaty pokojowe Honeywell T6374 i T6375 stosuje się do regulacji temperatury w pomieszczeniu, poprzez sterowanie pracą zaworów lub zaworów i wentylatora klimakonwektora 4-rurowego. Istnieje także możliwość sterowania pracą niewielkiego agregatu klimatyzacyjnego oraz rozproszonych jednostek ogrzewających lub chłodzących. Działanie termostatu polega na otwieraniu i zamykaniu zaworów w zależności od ustawionej wartości zadanej temparatury. Praca wentylatora jest sterowana termostatem. Dostępne są modele z 3-położeniowym przełącznikiem prędkości pracy wentylatora oraz wyłącznikiem głównym.

 

 • dwumembranowa konstrukcja czujnika zapewnia precyzyjną stabilizację temperatury w każdych warunkach,
 • Modele posiadają funkcję "przewidywania" (antycypator), która poprawia dokładność regulacji temperatury zarówno przy ogrzewaniu jak i chłodzeniu,
 • termostaty mogą być montowane bezpośrednio na ścianie lub na standardowej puszce instalacyjnej,
 • przełączniki suwakowe pozwalają na ręczne sterowanie trybu pracy oraz prędkości wentylatora (dostępny jest model z automatycznym przełączaniem grzanie / chłodzenie, po zastosowaniu termostatu przylgowego).

Honeywell T6376 T6377

Termostaty Honeywell T6376 i T6377 przeznaczone są do regulacji temperatury komfortu w pomieszczeniu poprzez sterowanie w różnych konfiguracjach pracą zaworów, wentylatora i kompresora systemu SPLIT, pompą ciepła lub małym klimatyzatorem. Termostat steruje kompresorem w celu zapewnienia żądanej temperatury. Termostat może sterować również wentylatorem. W niektórych przypadkach, w zależności od podłączenia, wentylator może pracować w sposób ciągły lub cyklicznie zgodnie z przełączaniem termostatu.

 • dwumembranowa konstrukcja czujnika zapewnia precyzyjną stabilizację temperatury w każdych warunkach,
 • nowoczesna i estetyczna obudowa pozwala umieścić termostat w pomieszczeniach zajmowanych przez ludzi, zwłaszcza w biurach, urzędach czy hotelach,
 • modele posiadają funkcję "przewidywania" (antycypator), która poprawia dokładność regulacji temperatury zarówno przy ogrzewaniu jak i chłodzeniu
 • termostaty mogą być montowane bezpośrednio na ścianie lub na standardowej puszce instalacyjnej • Przełączniki suwakowe pozwalają na ręczne przełączanie trybu pracy oraz prędkości wentylatora

Honeywell T6580

 

 


Honeywell T6590