Zawory mieszające

Honeywell TM50

Termostatyczny zawór mieszający Honeywell TM50 regulują temperaturę wody i są wykorzystywane:
• do centralnej regulacji zasilania ciepłą wodą użytkową lub bezpośrednio przy odbiornikach lub w podgrzewaczach wody w instalacjach solarnych w układach z podwójnym źródłem ciepła.
• W systemach grzewczych z ogrzewaniem podłogowym lub do ograniczania temperatury powrotu do kotła.

W miejscach, w których system zasilania wodą zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej wody, należy zamontować zawór zwrotny KB191 (patrz akcesoria). Pozwala to uniknąć cofania się zimnej wody i chłodzenia wymieszanej wody na wyjściach


Honeywell TM300

Termostatyczne zawory mieszające Honeywell TM300 są stosowane do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej w systemach solarnych, w układach z dwoma źródłami energii. W miejscach, w których system zasilania wodą zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej wody, należy założyć zawór zwrotny KB191. Pozwala to uniknąć cofania się zimnej wody i chłodzenia wymieszanej wody na wyjściach
 


Honeywell TM3400

Termostatyczne zawory mieszające z Honeywell serii TM3400 – 3410 znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej z lub bez cyrkulacji. Zadaniem zaworu mieszającego jest utrzymanie stałej temperatury zmieszanej wody niezależnie od zmian temperatury w zasobniku lub buforze ciepłej wody. Zawory mieszające mają zastosowanie w instalacjach ogrzewania podłogowego oraz w instalacjach energii alternatywnej tj. systemy solarne lub kotłowe na paliwo stałe.