Zawory antyskażeniowe

Honeywell BA295I

Izolatory przepływu zwrotnego ( zawory antyskażeniowe ) z obniżoną strefą ciśnienia Honeywell BA 295 służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa BA 295 jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2 wg normy DIN 1988, część 4 i zapewnia ochronę do 4 klasy ryzyka wg normy PN-92/B-01706-Az1:1999, DIN 1988, część 4 i normy EN 1717. Izolatory BA 295 są wykorzystywane do ochrony układów zasilających budynki i inne obiekty zgodnie z ich specyfiką


• optymalna ochrona systemów wody pitnej
• wbudowany filtr na wlocie do urządzenia
• Odporny na wahania ciśnienia
•  wkładka zaworowa pełniąca rolę zaworu zwrotnego wlotowego i zaworu spustowego
•  prosty serwis - wymienna wkładka zaworowa
•  brak stref martwych, w których moŜe stać woda
•  zwarta konstrukcja
•  bezproblemowy dostęp do wszystkich części wewnętrzych
•  Mała strata ciśnienia i duża przepustowość
•  Potrójna ochrona - dwa zawory zwrotne i zawór spustowy dzielą izolator na trzy strefy
•  niski poziom hałasu - klasa 2
•  spełnia zalecenia KTW
•  aprobaty DVGW


Honeywell BA295S

Izolatory przepływu zwrotnego z obniżoną strefą ciśnienia Honeywell BA295S służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Izolatory BA295S mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych, przemysłowych oraz komercyjnych zgodnie z ich specyfikacją. Zawory zapewniają ochronę do 4 klasy zanieczyszczenia wg normy EN 1717.

• Aprobaty DVGW
• Aprobaty NF
• Zgodny z normą EN12729 z wyjątkiem BA295S-1B
• Optymalna ochrona systemów wody pitnej
• Wbudowany filtr na wlocie do urządzenia
• Wkładka zaworowa pełniąca rolę zaworu zwrotnego wlotowego i zaworu spustowego
• Prosty serwis – wkładka zaworowa oraz zawór zwrotny wylotowy całkowicie wymienne
• Brak stref martwych, w których może stać woda
• Zwarta konstrukcja
• Bezproblemowy dostęp do wszystkich części wewnętrznych
• Mała strata ciśnienia i duża przepustowość
• Potrójna ochrona - dwa zawory zwrotne i zawór spustowy dzielą izolator na trzy strefy
• Niski poziom hałasu - klasa 2
• Spełnia zalecenia KTW dla wody pitnej


Honeywell BA298I

Izolatory przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia Honeywell BA 298I-F służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa BA 298 I-F jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi wg normy PN-EN 1717. Izolator BA 298I-F chroni wodę pitną przed skażeniem płynami do kategorii 4. Wszystkie elementy metalowe są wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu izolator nadaje się do zastosowań w środowiskach bardzo korozyjnych oraz w miejscach gdzie wymagane jest wykonanie ze stali nierdzewnej. Izolatory BA 298I-F są wykorzystywane do ochrony układów zasilających w budynkach mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

• certyfikaty europejskie dla wszystkich rozmiarów przyłączy
• optymalna ochrona systemów wody pitnej
• wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej
• łatwy dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych
• łatwa konserwacja zaworu wypływowego
• potrójna ochrona - dwa zawory zwrotne i zawór wypływowy dzielą izolator na trzy strefy
• prosty montaż
• konserwacja i naprawy bez konieczności demontażu urządzenia
• znormalizowane połączenie wypływowe


Honeywell BA300

Izolatory przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia Honeywell BA300 służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa BA 300 jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi wg normy PN-EN 1717. Izolator BA 300 chroni wodę pitną przed skażeniem płynami do kategorii 4. Izolatory BA300 są wykorzystywane do ochrony układów zasilających w budynkach mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Korpus z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką epoksydową zwiększa ochronę przeciwkorozyjną.

• Certyfikaty DVGW, NF, KIWA i Belgaqua dla wszystkich średnic. WRAS dla śr. DN150 i DN200, pozostałe średnice w przygotowaniu.
• Optymalna ochrona systemów wody pitnej
• Łatwy dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych
• Korpus z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką epoksydową zwiększa ochronę antykorozyjną
• Łatwy serwis dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
• Potrójna ochrona - dwa zawory zwrotne i zawór wypływowy dzielą izolator na trzy strefy
• Tylko kilka części
• Mały ciężar
• Standaryzowane przyłącze spustowe
• Wykonanie spełniające wymogi KTW dla wody pitnej


Honeywell R295

Rozłączniki bezpośredniego działania Honeywell GA-R295 służą do ochrony systemów wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa GA-R295 jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 1 wg normy DIN 1988, część 4 i zapewnia ochronę do 3 klasy ryzyka wg normy PN-92/B-01706-Az1:1999, DIN 1988, część 4 i normy EN 1717. Rozłączniki GA-R295 są wykorzystywane do ochrony układów zasilających budynki i inne obiekty zgodnie z ich specyfiką

• aprobaty DIN/DVGW
• optymalna ochrona systemów wody pitnej
• łatwy dostęp do wszystkich elementów
wewnętrznych
• mały spadek ciśnienia, duŜy przepływ
• podwyższona ochrona przeciwko zasyfonowaniu
• zwarta konstrukcja
• wskaźnik pozycji zaworu
• prosty montaż
• konserwacja i naprawy bez konieczności demontażu urządzenia
• znormalizowane połączenie wypływowe
• posiada atest PZH


Honeywell RV280


Zawór zwrotny antyskażeniowy Honeywell EA-RV280 stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-92/B-01706/Az1:1999 przed przepływem zwrotnym. Instaluje się go w instalacjach wody pitnej w miejscach narażonych na kontakt z płynem zaliczanym do 2 kategorii. Może być stosowany jako zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji do sieci wodociągowej, montowany bezpośrednio za wodomierzem.

• szczelność przy 3 cm wstecznego sł. wody
• wszechstronne zastosowanie
• dowolna pozycja montażu
• nie powoduje uderzeń hydraulicznych
• spełnia wymagania KTW
• niezawodny, testowany
• powoduje niskie straty ciśnienia


Honeywell RV283

Zawór zwrotny antyskażeniowy Honeywell EA-RV283P stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg normy EN1717 przed przepływem zwrotnym. Instaluje się go w instalacjach wody pitnej w miejscach narażonych na kontakt z płynem zaliczanym do 2 kategorii. Może być stosowany jako zabezpieczenie główne na przyłączu instalacji do sieci wodociągowej, montowany bezpośrednio za wodomierzem.

• szczelność przy 3 cm wstecznego sł. wody
• aprobaty DIN/DVGW
• wszechstronne zastosowanie
• dowolna pozycja montażu
• nie powoduje uderzeń hydraulicznych
• powłoka proszkowa wewnątrz i na zewnątrz w celu ochrony toksykologicznej i fizjologicznej
• spełnia wymagania KTW
• niezawodny, testowany
• powoduje niskie straty ciśnienia