Zawory równoważąco-regulacyjne

Honeywell V1810 ALWA-KOMBI-4

Zawór Honeywell Alwa-Kombi-4 jest używany jako dławiący zawór równoważący w cyrkulacji instalacji cwu. Wyrównoważenie hydrauliczne przepływu w przewodzie cyrkulacyjnym osiąga się dławieniem przez ręczną nastawę zaworu. Zamontowanie dodatkowej nasadki termicznej umożliwia utrzymywanie temperatury wody na stałym, zadanym poziomie w przewodzie cyrkulacyjnym.
Nasadka może być instalowana bez przerywania zasilania cwu. Przy użyciu nasadki termicznej - możliwe jest przeprowadzenie funkcji dezynfekcji instalacji (ochrona przed Legionellą). W trakcie wykonywania tej funkcji utrzymywane jest wyrównoważenie instalacji co zapewnia przeprowadzenie dezynfekcji we wszystkich jej odcinkach i pionach


Honeywell V5000 KOMBI-3-PLUS CZERWONY

Wyrównoważenie hydrauliczne jest ważnym wymogiem dla prawidłowego działania instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej. W systemach niezrównoważonych może występować nadmiar lub niedobór gorącej wody do poszczególnych grzejników lub obiegów. Poza prawidłowym doborem zaworów grzejnikowych niezbędna jest także regulacja pojedyńczych obiegów – w niektórych przypadkach wymagana przez lokalne przepisy. Te wymogi są spełnione przez zawory równoważąco – odcinające Honeywell Kombi-3-plus.
Kombi-3-plus CZERWONY na zasilaniu dodatkowo umożliwia pomiar przepływu i spadku ciśnienia. Ponadto posiada funkcje odcięcia, opróżniania i napełniania instalacji. Kombi-3-plus NIEBIESKI na powrocie z nastawą wstępną posiada funkcje odcięcia, opróżniania i napełniania instalacji. Ponadto współpracuje z regulatorem membranowym Kombi, może być łatwo przekształcony w automatyczny, regulacyjny zawór równoważący – nawet po przekazaniu instalacji do eksploatacji.


Honeywell V5010 KOMBI-3-PLUS NIEBIESKI

Wyrównoważenie hydrauliczne jest ważnym wymogiem dla prawidłowego działania instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej. W systemach niezrównoważonych może występować nadmiar lub niedobór gorącej wody do poszczególnych grzejników lub obiegów. Poza prawidłowym doborem zaworów grzejnikowych niezbędna jest także regulacja pojedyńczych obiegów – w niektórych przypadkach wymagana przez lokalne przepisy. Te wymogi są spełnione przez zawory równoważąco – odcinające Kombi-3-plus.
Kombi-3-plus CZERWONY na zasilaniu dodatkowo umożliwia pomiar przepływu i spadku ciśnienia. Ponadto posiada funkcje odcięcia, opróżniania i napełniania instalacji. Kombi-3-plus NIEBIESKI na powrocie z nastawą wstępną posiada funkcje odcięcia, opróżniania i napełniania instalacji. Ponadto współpracuje z regulatorem membranowym Kombi, może być łatwo przekształcony w automatyczny, regulacyjny zawór równoważący – nawet po przekazaniu instalacji do eksploatacji.


Honeywell V5032B KOMBI-2-PLUS

Honeywell V5032 Kombi-2-plus jest zaworem równoważącym montowanym na powrocie z dodatkową funkcją odcięcia. Stosowany jest w systemach ze zmiennymi i stałymi przepływami, do ręcznego równoważenia przepływu. Zazwyczaj wykorzystywany do regulacji statycznej konwektorów wentylatorowych, zestawów do uzdatniania powietrza, sufitów chłodzących i dwururowych instalacjach grzewczych. Zalecany jest montaż na powrocie, ale istnieje tez możliwość stosowania na zasilaniu.


Honeywell V6000 KOMBI-F

Równowaga ciśnienia jest ważnym wymogiem efektywnej pracy instalacji grzewczej lub chłodniczej. Niestabilny system może dostarczać zbyt mało lub za dużo czynnika do pojedynczych grzejników lub obiegów. Niezależnie od prawidłowego doboru zaworów grzejnikowych, niezbędna jest również regulacja pojedynczych obiegów i w niektórych sytuacjach tj. zamieszczonych w normie DIN 18 380, VOB część C, wymagane jest spełnienie lokalnych wymogów. Te wymagania są spełnione przez zawory równoważące i odcinające Honeywell Kombi-F-II i Kombi-F. Zawory Kombi-F-II i Kombi-F mają funkcje: odcinania, nastawy wstępnej i pomiaru.

• Równoważenie przez ograniczenie skoku za pomocą cyfrowej nastawy wstępnej i widocznego wskaźnika
• Wyposażony w 2 króćce do pomiaru różnicy ciśnienia (DN25...DN400)
• Nie podnoszące się wrzeciono podwójnym uszczelnieniem
• Nastawa wstępna nie zmienia się przy obracaniu pokrętłem ręcznym
• Śruba regulacyjna zabezpieczona osłoną
• Uszczelki PTFE
• Wkład zaworu i wrzeciono ze stali nierdzewnej
• Korpus zaworu z odpornego na korozję żeliwa
• Dostępne średnice do DN400