Siłowniki do przepustnic powietrza

Honeywell N05 N10

Siłowniki Honeywell N05 N10 do przepustnic z sygnałem sterującym ciągłym, przeznaczone są do współpracy z:
• przepustnicami powietrza,
• urządzeniami VAV,
• małymi centralami,
• klapami wentylacyjnymi,
• żaluzjami o powierzchniach do 1 m2 (5 Nm) lub 2 m2 (10 Nm).

• Rozłączenie przy nastawie ręcznej
• Nastawialne mechaniczne ograniczniki
• Zdejmowalna pokrywa zacisków elektrycznych
• Montaż w różnych pozycjach


Honeywell N20 N34

Siłowniki Honeywell N20 N34 do przepustnic, z sygnałem sterującym ciągłym,
przeznaczone są do współpracy z:
• przepustnicami powietrza,
• urządzeniami VAV,
• małymi centralami,
• klapami wentylacyjnymi,
• żaluzjami o powierzchniach do 4.6 m2 (20 Nm) lub 7.8 m2 (34 Nm).


Honeywell S03 S05

Siłowniki Honeywell S03 S05 są napędami elektrycznymi z bezpośrednim sprzęgłem oraz złączem samocentrującym, z funkcją bezpieczeństwa realizowaną sprężyną powrotną. Siłowniki stosowane są w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

• Do sterowania przepływem przepustnic, do montażu bezpośrednio na wałku
• Na zaworach obrotowych (900) jak np. kulowe lub przepustnice.


Honeywell S10 S20

 Siłowniki Honeywell S10 S20 do przepustnic, z bezpośrednim sprzęgłem, zapewniają
niezawodną regulację ciągłą / 3-punktową dla:
• przepustnic powietrza,
• urządzeń VAV,
• małych central,
• klap wentylacyjnych,
• żaluzji i
• zastosowań przepustnic powietrza o powierzchniach do 1.5 m2 (10 Nm) lub 4.6 m2 (20 Nm).

• Samo-centrujący wałek adaptera
• Zdejmowalna pokrywa zacisków
• Kierunek obrotu ustawiany przez odpowiedni montaż siłownika
• Montaż w różnych pozycjach (IP54 tylko przy poziomym ustawieniu wałka i pokrywą poniżej wałka)
• Mechaniczny wskaźnik położenia